Archív stránky

V krátkosti o zmluvnej pokute

Zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom zaväzkových právnych vzťahov. Plní funkciu preventívnu, reparačnú (je paušalizovanou náhradou škody) a sankčnú. Právna úprava inštitútu zmluvnej pokuty sa nachádza v Občianskom aj v Obchodnom zákonníku. Zmluvná pokuta musí byť zmluvnými stranami dohodnutá vždy písomne. V zmluve

Uverejnené v Právo v praxi