Mesačné archívy: Júl 2013

Aké zmeny nám priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov?!

Nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ ) Nadobudol účinnosť dňom 1. júla 20013 Úplne zrušil zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z.,

Uverejnené v Právo v praxi

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru – zmena právnej úpravy

Dňa 10.06.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2013 Z.z. (ďalej iba „novela zákona o bankách“), ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona o bankách zaviedla do právneho poriadku

Uverejnené v Právo v praxi