Mesačné archívy: Jún 2013

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Čo by ste mali vedieť?

Ako sme už v úvode článku Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi poznamenali, s rozvodom manželstva úzko súvisí aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) patrí

Uverejnené v Právo v praxi

Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi

Manželstvo je v našom právnom poriadku definované ako zväzok muža a ženy, ktorý spoločnosť ako jedinečný všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Uverejnené v Právo v praxi