Mesačné archívy: Apríl 2013

Výživné – poradíme vám

Čo by ste mali vedieť o výživnom v skratke: Vyživovacia povinnosť je upravená v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“). Vyživovacia povinnosť je základnou povinnosťou v rodinnoprávnych vzťahoch a zahŕňa povinnosť hradiť výživu a uspokojovať ďalšie hmotné a kultúrne potreby pre zákonom určené

Uverejnené v Právo v praxi